Вршиме обука за ракување со противпожарни ПП апарати во која се вклучени:
– Теоретско запознавање со причини за појава на пожар
– Средства за гаснење на пожар
– Технички карактеристики на противпожарни апарати
– Практична примена на истите