СИГУРНОСТ ДП

ЗА КОМПАНИЈАТА

Компанијата е основана во 2004 год. со приватен капитал.
За краток временски период компанијата забележува значителен успех, а со континуирано следење и воведување на најнови технологии, материјали и стндардиви нудиме сигурност и заштита на вашите објекти. Нашата професионалност јаа потврдуваме и со овластувањата издадени од дирекцијата за заштита и спасување при Владата на Република Македонија.Како и сертификати издадени од светски ренимирани компании.

Сертификати